İNVENTARİZASİYA

TENCO Groupa daxil olan “Veto-Consulting” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti müəssisələrin və ya təşkilatların əsas vəsaitlərinin, anbar qalığının, aktivlərinin və öhdəliklərinin inventarizasiyası və bu sahələr üzrə konsaltinq xidmətlərinin göstərilməsini həyata keçirməkdədir.

Şirkətin əsas məqsədi şəffaflıq, dürüstlük, dəqiqlik və operativlik prinsiplərinə əsaslanmaqla öz müştərilərinin maraq və mənafeyini qorumaqdan ibarətdir.